Åpningsfest nye Samisk hus

Samisk Hus Oslo flytter til Dronningensgate 8b! Lørdag 21. oktober inviterer styret til åpningsfest for nye Samisk Hus.

18:00-18:30
- Tale ved Aili Keskitalo, Sametingspresident
- Tale ved Marianne Borgen, Ordfører i Oslo
- Tale ved Anne Karin Olli, Statssekretær Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Åpning av kunstutstilling kuratert av RiddoDuottarMuseat ved Gry Fors
- Åpning av veggutsmykning laget av Anders Sunna
- Sang ved Anna Lanto og Maja Sørbø

18:30-20:30
- Matservering

21:00-21:30
- Konsert med Kajsa Balto

21:30-01:00
- Musikk og fest!

Vi har mye å feire! Endelig re-etablerer vi Samisk Hus midt i Oslo sentrum. På denne måten styrkes synligheten av det samiske i byen. Samisk Hus Oslo har også fått tilskudd av Sametinget til etablering av Samisk Språksenter. Vi går med andre ord en spennende tid i møte, og gleder oss til å bygge opp Oslos nye storstue for samisk kultur, språk, historie og samfunnsliv.

Bures boahtin! Buerie båateme! Buorisboahtem!

23.08.2018 19.43