18.10.2018 Helsetreff: Det er mye mellom himmel og jord – læsing som ressurs på mange nivå

18.10.2018 Helsetreff: Det er mye mellom himmel og jord – læsing som ressurs på mange nivå

Anette Langås Larsen, Universitetet i Tromsø, holder foredrag basert på sitt doktorgradsarbeide «Kartlegging av erfaringer og bruk av tradisjonell helbredelse i to kommuner i Nord-Norge: en undersøkelse blant helsepersonell, brukere og tradisjonelle helbredere i to samisk- norske kommuner.»

Anette er lulesamisk og har vokst opp med at tradisjonell helbredelse var vanlig og en normal måte å håndtere sykdom på. Men som sykepleier undret hun seg over hvorfor noe så vanlig kunne være så taust, og vanskelig å snakke om.

12.10.2018 15.21