Kontakt informasjon

Prosjektleder helsetreff:
 Inger Persson
 986 73 920
 inger@samiskhus.no

Kommende helsetreff

(link til Facebook)

13.06.19 Helsetreff

31.01.2019 Helsetreff: helsenorge.no

22.11.18 Helsetreff: Diabetes

Nyheter

 • Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

  Kristin Häikiö, som besøkte oss på Helsetreff november 2017 og holdt foredrag om pårørende til demente, gjennomfører nå en spørreundersøkelse om temaet pårørende til personer med hugkommelsesvikt eller demens.  Ved å dele dine erfaringer kan du bidra til bedre forståelse av hvordan det er å være pårørende til eldre personer med demens og hvordan dette kan bli bedre i fremtiden.

  Les mer…
 • 13.12.2018 Helsetreff: Hjelpemidler

  Hjelpemiddellagret—informasjon om hva og hvordan man kan låne hjelpemidler.
  Tove Skillingstad fra Hjelpemiddellagret kommer og informerer om hva man kan få hjelp med hos dem, hva man kan låne, hvordan man gjør det etc.

  Matservering til 80 kr/pers.

 • Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre – hva kan kulturforståelse bety i vårt daglige arbeid?

  Invitasjon til fagdag 29.11 kl 11.30-15.00

  Målgrupper for fagdagen er seniorveiledere, ansatte på seniorsenter og i lavterskeltilbud, dagsenter, hjemmetjenesten, helsehus og langtidshjem i Oslo. Ansatte utenbys kan også delta, med forbehold om plass.

  Pris: Gratis for ansatte i Oslo. 
  For ansatte og andre interesserte utenbys fra er prisen kr 200 pr. person.

  Sted: Samisk Hus Oslo, Dronningens gate 8b

  Les mer…
 • 18.10.2018 Helsetreff: Det er mye mellom himmel og jord – læsing som ressurs på mange nivå

  18.10.2018 Helsetreff: Det er mye mellom himmel og jord – læsing som ressurs på mange nivå

  Anette Langås Larsen, Universitetet i Tromsø, holder foredrag basert på sitt doktorgradsarbeide «Kartlegging av erfaringer og bruk av tradisjonell helbredelse i to kommuner i Nord-Norge: en undersøkelse blant helsepersonell, brukere og tradisjonelle helbredere i to samisk- norske kommuner.»

  Les mer…
 • 27.09.18 Helsetreff: Besøk på Almas Hus

  27.09.18 Helsetreff: Besøk på Almas Hus

  Denne gang skall vi på besøk på Almas Hus, Aker sykehus. Det er en visningsleilighet med verferdsteknologi og hjelpemidler. Vi får omvisning og informasjon. Begrenset antall plasser, påmelding kreves.

   

  Les mer…