Om Samisk Hus

 

Samisk Hus Oslo er en møte- og arrangementsarena for alle samer i Oslo-regionen. Samisk Hus har fokus på videreføring av samisk språk, kultur og samfunnsliv i hovedstaden. Samisk Hus i Oslo drives av midler bevilget via Sametingets budsjett. Oslo kommune gir også tilskudd.

Huset drives i stor grad av frivillige krefter, basert på dugnadsånd, og ble i sin tid opprettet som et sted alle samer i Oslo kunne møtes og samarbeide. I 2011 begynte arbeidet med å bli et AS. I 2012 åpnet Samisk hus i nye lokaler på Schous Kulturbryggeri på Grünerløkka, etter å ha holdt til i Akersgata 34 i en årrekke. Flere ildsjeler skal ha takk for at Samisk Hus har overlevd, og for at byens samiske befolkning har hatt et kulturelt møtested siden 1980-tallet.

Samisk Hus har tre årlige prosjekter; 6. februar, vårfest og høstfest, i tillegg til månedlig lørdagskafé. I tillegg har flere samiske organisasjoner tilhold på huset, som sørger for å fylle programmet med samiske aktiviteter og innhold. Det avholdes jevnlige kurs, møter og kulturarrangementer i lokalene året gjennom.


 

 

Eierstruktur

 

Samisk Hus eies av Sametinget, Oslo Sámiid Searvi (Oslo Sameforening), Samisk Sosialdemokratisk Forening og Samefolkets Parti. Sametinget oppnevner to medlemmer til styret, mens de tre organisasjonene oppnevner hvert sitt medlem med personlige varamedlemmer til styret.

Styret 2016/2017
Per Olav Nymo - styreleder
Ann Finbog - styremedlem
Ruth Rasmussen - styremedlem
Cecilie Lindvall Wendelboe - styremedlem
Karen Elle Gaup - styremedlem
Dag H. Monsen - økonomi og regnskap

Ansatte
Kajsa Sogn Balto - prosjektkoordinator, Samisk Hus
Inger Persson - prosjektleder, Samiske Helsetreff